2007-01-13 00:56 #0 av: Gittan

Västsvenska Kattklubben och dåvarande Svenska Kattklubben bildade år 1955 SVERAK (Sveriges Kattklubbars Riksförbund) och är därmed Sveriges näst äldsta kattklubb! VK står för tradition och kunnande.

Genom att bli medlem kan du lära dig mer om din katt på träffar och i klubb- och förbundstidningar. I medlemsavgiften ingår en prenumeration på SVERAK:s förbundstidning Våra Katter, som utkommer med sex nummer per år.

Du får också VK Journalen som berättar om Västsvenska Kattklubbens aktiviteter.

Genom att bli medlem i Västsvenska Kattklubben hjälper du oss att växa och bli större. Därmed får vi ökade resurser att nå våra huvudsakliga mål som är att värna om katten och dess status.