2006-11-04 10:50 #0 av: Leffe

Örnsköldskatten grundades 1982 och sätet är i Örnsköldsvik Vi har medlemmar från Svedala i Skåne till Kalix i Norrbotten. Medlemsantalet ligger på ca 80st.

Klubben bedriver verksamhet i form av kurser och möten för medlemmar och internationella utställningar samt kastreringkampanjer.

ÖKN har ett moderförbund, SVERAK (Sveriges Kattklubbars Riksförbund)Mål och syfte
* Att förhindra och motarbeta djurplågeri.
* Att på olika sätt verka för kattens rätta och omsorgsfulla vård.
* Att på olika sätt verka för att kattens värde, status och rättigheter som skall jämställas med andra sällskapsdjur.
* Att på bästa sätt tillvarata kattägarens intressen i allmänhet och för ovan nämnda syften i bästa mån samarbeta
med likasinnade klubbar i in och utlandet.
* Att det är katten vi värnar om "oavsett" ras.

Örnsköldskatten

Relaterade länkar

Av: LeffeD

Datum för publicering

  • 2006-11-04