2006-11-04 10:14 #0 av: Leffe

Klubben och dess medlemmar är anslutna till SVERAK (Sveriges Kattklubbars Riksförbund) och ska följa SVERAKs och FIFés (Federation Internationale Feline) stadgar och regler.

Klubbens ändamål är

 • att förhindra och motarbeta djurplågeri.
 • att arbeta för god katthållning och seriös
      uppfödning.
 • att genom klubbverksamhet, utställningar och
      andra
      sätt öka intresset för katten som husdjur.
 • att tillvarata medlemmarnas och deras katters
      intressen.
 • att söka kontakt och samarbete med likasinnade
      klubbar.

 • Klubben har sitt säte i Sundsvall.

  Sundsvalls Kattklubb

  Relaterade länkar

  Av: LeffeD

  Datum för publicering

  • 2006-11-04