2006-09-23 02:27 #0 av: Leffe

SVERAK är en riksorganisation för cirka 50 kattklubbar i Sverige.

Förbundet sköter stambokföringen av alla registrerade katter i dessa kattklubbar. Förbundet sköter även stamnamnsansökningar. Verksamheten med utställningar och klubbträffar mm sköts på det lokala planet av resp kattklubb. Förbundet ger ut en tidning, Våra Katter.

Kattklubbarna representeras av delegater på förbundets årsmöten, där styrelse väljs och frågor om olika standards, utställningsregler diskuteras och klubbas.

I SVERAKs regim finns olika råd som handhar olika ärenden.

Relaterade länkar

Av: LeffeD

Datum för publicering

  • 2006-09-23